GeneWeb - Wijzigingen

Deze sectie beschrijft hoe je wijzigingen kan aanbrengen in de databank. Als de eigenaar van de databank een paswoord heeft ingesteld moet je het invoeren om toegang te krijgen tot de verschillende mogelijkheden om aanpassingen te doen.

Alvorens te beginnen is het nodig enkele begrippen duidelijk ter verklaren. Ten eerste de begrippen "voornaam", "familienaam", "nummer" en ten tweede de begrippen "personen" en "families".

1. Voornamen, familienamen en nummers.

Elke persoon in de databank wordt gekenmerkt door zijn voornaam, familienaam en zijn nummer. Dit nummer is nodig om twee personen met dezelfde voornaam en familienaam te kunnen onderscheiden. Het volledige geheel (voornaam, familienaam en nummer) heet de "sleutel" van een individu.

Dus als er in de databank twee personen zijn met de naam "Bart Peeters" worden ze toch nog onderscheiden van elkaar door hun nummer. Elke nummer is geldig en je bent niet verplicht om te beginnen met "0" of "1".

Jijzelf kan dit nummer kiezen, tenzij je databank is opgebouwd aan de hand van een GEDCOM bestand. In dat geval kiest "ged2gwb" een nummer.

Dit nummer verschijnt enkel op de "wijzig" paginas, niet in de andere paginas.

Maar aangezien we jullie niets onthouden: Je kan toch gebruik maken van die nummers. Je kan de nummer plaatsen tussen voornaam en familienaam, met een punt ervoor. Bijvoorbeeld: Je kan de Bart Peeters met nummer 4 zoeken door te typen: "Bart .4 Peeters".

Opmerking:

Het is misschien allemaaal erg eenvoudig, maar vergeet zeker niet hieraan terug te denken bij een foutmelding. Bijvoorbeeld: Merk ook op dat dit nummer niets te maken heeft met de nummers van adellijke personen: "Leopold III" moet helemaal niet nummer 3 hebben. Het is op het eerste zicht verwarrend, maar we raden je aan toch zo te werken. Je zal zien dat dit uiteindelijk wel praktisch is.

Meestal moet je je van die nummers niets aantrekken: Schrijf niets, GeneWeb zal zelf 0 invullen, en alles is in orde.

2. Personen en families

De GeneWeb databanken bevatten intern twee basisgegevens: personen en families. Het aanbrengen van wijzigingen in de databank komt dus intern steeds overeen met wijzigingen aan de "Personen" of "families".

3. Mogelijkheden tot wijzigingen.

Als je zeker bent dat je het voorgaande goed begrijpt ben je klaar om met GeneWeb te beginnen.

Om wijzingen aan te brengen, kan je:

In de verwelkomingspagina klikken op "Invoeren van een familie" laat toe gegevens in te voeren in een lege databank.

Je ziet dan een invulformulier om een familie in te voeren. Lees de volledige uitleg in: Een familie invoeren..

In de Web pagina van een persoon klikken op "Wijzigen" toont een scherm met meerdere mogelijkheden. Afhankelijk van de concrete situatie van de pesoon, zijn er andere keuzes.

  1. In alle gevallen kan je de persoon "Wijzig"-en en "Verwijder"-en: Je kan de details hierover lezen in:

  1. Als de persoon gehuwd is heb je de keuzes "Wijzig / Familie" en "Verwijder / Familie" voor elk huwelijk. Je kan de details hierover lezen in:

  1. Als er meerdere huwelijken zijn, is er een keuze "Verander" waarmee je de volgorde waarin de huwelijken getoond worden kan wijzigen.
  1. De mogelijk "Invoeren / Familie" is steeds beschikbaar. Dit brengt u naar het invulformulier, met de persoon reeds ingevuld als vader of moeder. Lees de volledige uitleg in:

Opmerkingen:

4. Enkele aandachtspunten

Een aantal situaties die mogelijk verwarrend zouden kunnen zijn worden hier even apart behandeld.

4.1. Hoe de voornaam of de familienaam van een kind wijzigen.

Situatie: In de familie van "Johan Peeters" en "Anna Jansen" heet een van de kinderen "Bart" maar je had vroeger reeds -foutief- "Karel" ingevuld.

Wat moet je doen:

Wat je niet mag doen:

4.2. Hoe een kind toevoegen aan een familie.

Situatie: In de familie van "Johan Peeters en Anna Jansen" wil je een kind toevoegen met de naam "Wilfried".

Wat moet je doen:

Wat je niet mag doen:

5. Invulformulieren

5.1. Invoeren / Familie

Deze uitleg handelt over het invulformulier met de titel "Invoeren / Familie". Je ziet dit scherm als... Dit invulformulier is feitelijk identitek aan dat van "Wijzig / Familie". Het enige verschil is dat hier een nieuwe familie aangemaakt wordt.

Dit brengt met zich mee dat je, als je bijvoorbeeld een typfout wilt verbeteren, dit moet doen via het scherm "Wijzig / Familie" en niet opnieuw via de keuze "Invoeren / Familie".

Hierna wordt volledigd uitgelegd hoe je dit formulier moet invullen.

5.2. Wijzigen / Familie.

Je ziet dit formulier als je in de pagina van een persoon klikt op "Wijzig" en dan op "Wijzigen / Familie". Een aantal velden is reeds vooraf ingevuld.

Het formulier "Invoeren / Familie" is bijna hetzelfde als dit scherm. De uitleg die hierna volgt is dus ook geldig voor het scherm "Invoeren / Familie" .(Het scherm "Invoeren / Familie" voegt in de databank gegevens toe, "Wijzig / Familie" wijzigt gegevens, dat is het verschil tussen de twee.)

Invullen

Alle velden (vooraf ingevuld of niet) kunnen worden verbeterd, leeggemaakt ... Als je alle wijzigingen hebt aangebracht, klik je onderaan op "OK".

Merk de knop "Konnektie / Maken" rechts naast de velden van een persoon op.

Als je op "OK" drukt en er zijn lege velden voor de voornamen van kinderen worden deze kinderen niet opgenomen in de databank.

Voor kinderen moet je de familienaam niet invullen. Als je niets invult wordt de naam van de vader overgenomen.

Enkele wijzigingen die je kan uitvoeren

Hier wordt uitgelegd hoe je sommige wijzigingen kan uitvoeren.

Het bevestigen van de uitgevoerde wijzigingen

Het opslaan van de aangebrachte wijzigingen gebeurt pas als je op "OK" klikt. Pas als je dat gedaan hebt, worden de aangebrachte wijzigingen opgeslagen in de databank.

Onthoud ook dat, zoals hierboven reeds vermeld, dat de bevestiging en het opslaan van de gegevens niet gebeurt als je op "Invoegen / Kind" geklikt hebt. Je krijgt dan enkel een groter invulformulier, het is geen bevestiging van de aangebrachte wijzigingen, er wordt nog niets opgeslagen.

Als de gegevens correct opgeslagen zijn, zie je een scherm als dit:

5.3. Een familie verwijderen

Dit invulformulier zie je als je vanuit een individuele pagina klikt op "Wijzigen" en op "Verwijder / Familie".

Dit formulier toont enkel een knop om de verwijdering te bevestigen. Je kan nog steeds teruggaan en niets verwijderen door de "Back" funcite van uw browser te gebruiken.

Als je op "OK" hebt gedrukt wordt een nieuw scherm getoond met de tekst "Familie verwijderd".

De familie is verwijderd uit de databank, maar de ouders en de kinderen bestaan nog steeds: Tussen de vader en de moeder is er echter geen verband meer, en de kinderen zijn wezen geworden.

5.4. Een persoon wijzigen

Dit invulformulier, "Wijzig / Persoon", zie je als je vanuit een individuele pagina klikt op "Wijzigen" en dan op "Wijzig".

Het invullen van de invoervelden

Alle velden mogen worden ingevuld, leeggemaakt, gewijzigd... Als je alle wijzigingen hebt aangebracht, druk dan op "OK".

Mat sommige knoppen kan je iets invoegen: "Invoegen / Alias", "Invoegen / Bijnaam"

Deze knoppen dienen niet om de zopas geschreven bijnaam, alias op te slaan in de databank, maar om een extra veld te krijgen om een tweede, derde... bijnaam in te vullen.

Dus als je op "OK" klikt als je een van deze knoppen hebt ingedrukt, wordt je een groter invulformulier voorgeschoteld, maar worden er nog geen wijzigingen opgeslagen.

Dus als je na het drukken op "OK" opnieuw het infulformulier "Wijzig / Persoon" te zien krijgt, weet je dat er (nog) geen wijzigingen zijn opgeslagen in de databank.

Uitleg over de verschillende velden

We leggen even kort de betekenis van de verschillende velden uit.

Bevestigen

Je voert met de knop "OK" een bevestiging uit van de aangebrachte wijzigingen. De wijzigingen worden opgeslagen in de databank. Als je dat niet wilt, gebruik dan gewoon de "Back" functie van uw browser.

Merk ook op dat als ergens een "Invoegen / ... " ingedrukt werd, er enkel een nieuw, groter invulformulier getoond wordt. Er is dan (nog) geen bevestiging gebeurd.

Als de bevestiging echt in orde is, zie je een scherm met als hoofding:

5.5. Een persoon verwijderen.

Je ziet dit invulformulier "Verwijderen / Persoon" als je vanuit een individuele pagina klikt op "Wijzig" en dan op "Verwijder".

Het volgende scherm toont enkel de knop "OK" om de verwijdering te bevestigen. Je kan daar nog steeds van afzien door de "Back" functie van uw browser te gebruiken.

Als je op "OK" klikt zie je een nieuw scherm met de titel "Persoon verwijderd".

In feite is de persoon niet helemaal verwijderd. Weliswaar zijn alle gegevens over hem verwijderd, maar als je een vader verwijderd bijvoorbeeld blijft er nog steeds een familieverband en dergelijke.

6. Hoe twee personen samenvoegen.

Deze sectie beschrijft hoe je twee personen in een databank kan samenvoegen in het geval je eenzelfde persoon twee maal hebt ingevoerd.

Opmerking: Deze sectie beschrijft niet hoe je twee volledige databanken kan samenvoegen: dat wordt elders uitgelegd.

Het samenvoegen van twee personen is niet geautomatiseerd. Dit heeft natuurlijk nadelen, maar een groot voordeel is dat je zelf voortdurend controle hebt over wat er precies gebeurt met de gegevens in je databank.

De werkwijze is als volgt:

We moeten daarom de volledige lijst van voorouders overlopen om te zien of er "samenvoegbare" personen zijn. Gelukkig doet GeneWeb dit voor ons. Het toont ons de voorouders die kunnen worden samengevoegd.

Hierna wordt de volledige werkwijze uitgelegd. Volg deze instructies als je zelf een "samenvoeging" doet.

7. Hoe twee families samenvoegen

Om twee families samen te voegen moet je eerst de twee vaders en de twee moeders samenvoegen. Dit moet je enkel doen als er twee vaders bestaan voor hetzelfde gezin. Dit wil zeggen: Er bestaan in je bestand twee gelijke personen, met name een vader of een moeder van een gezin. Het samenvoegen van twee personen werd hiervoor reeds uitgelegd.

Daarna moet je, vertrekkend van de pagina van de moeder of de vader van de familie, op "Wijzigen" drukken. Als de families samenvoegbaar zijn zal u de mogelijkheid zien om de twee families samen te voegen. Indien nodig kan u zo vaak als nodig de volgorde van de gezinnen wijzigen.

Terugkeren naar de gebruiksaanwijzing.


Copyright (c) 1998-2006 INRIA - GeneWeb